วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนรู้ม.1 กิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อเตรียมพร้อมอาคารมัธยม

ปลูกต้นกล้วย
ขุดลอกคลองบ้านดิน

ขนผักตบ
กำลังขุดลอกผักตบช่วยกันปลูกต้นกล้วย
เรียนรู้กับการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น